Modul 2

Hur du ansluter till wifi (5/6)


7. Skriv in din Wi-Fi-nyckel och anslut till din router. Klicka först på ditt SSID för din router. Det kan också vara din routers namn. Det kommer att ta ett tag innan ett textfält visas. Skriv in ditt WLAN-lösenord. Klicka på Nästa


8. Du bör nu vara ansluten till Internet. Globsymbolen ändrades till a Antennsymbol? Du har nu internet!

empty