Modul 2

Hur du ansluter till wifi (6/6)


Grattis!

Du har lärt dig hur du ansluter till internet via trådlöst LAN (WLAN). Du bör nu ha tillgång till internet.

empty