Modul 5

Hur söker man på internet?


I den här delen lär jag mig hur man använder en sökmotor.

Efteråt vet jag vad en sökmotor är och får tips om hur jag kan söka bäst

 
empty