Modul 3

Hur man använder webbläsaren (2/9)


Du kan komma åt internet via en applikation (app) som kallas webbläsare.

 

Det finns flera webbläsare tillgängliga som Google Chrome, Microsoft Edge eller Apple Safari.

 

Vi förklarar användningen av webbläsaren med exemplet Google Chrome som är tillgängligt för Windows, MacOS eller Ubuntu.

empty