Modul 3

Hur man använder webbläsaren (9/9)


Grattis

Nu vet du hur du kommer åt Internet via en webbläsare, anger en webbadress och navigerar i webbläsaren!

empty