Modul 2

Hur du ansluter till wifi (3/6)


3. Leta efter ditt nätverksnamn (SSID) och ditt Wi-Fi-lösenord. Vanligtvis är det på baksidan av din router. Eller skrivet/tryckt på ett papper


4. Notera SSID och WLAN-nyckeln

empty