Modul 1

Hur man använder datorn


Lärandemål

Det vi kallar en dator idag
Hur startar man den
Vad du behöver veta innan

empty